Duurzaam ondernemen is belangrijk voor Vindkracht13 omdat het bedrijf zich bewust is van de impact die haar activiteiten kunnen hebben op het milieu en de maatschappij. Door duurzaam te ondernemen kan Vindkracht13 haar ecologische voetafdruk verkleinen en een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving.

Een van de manieren waarop Vindkracht13 duurzaamheid in praktijk brengt, is door te kiezen voor een deelgebouw waarin ze faciliteiten delen met andere ondernemers. Dit bevordert het delen van ruimte en middelen, waardoor er minder energie en grondstoffen nodig zijn om te voorzien in de behoeften van individuele bedrijven.

Daarnaast heeft Vindkracht13 ervoor gekozen om haar kantoor te vestigen in het grotendeels leegstaande pand van de Rabobank in Veghel. Door een leegstaand gebouw nieuw leven in te blazen, kan het bedrijf bijdragen aan het behoud van het lokale erfgoed en de gemeenschap. Bovendien bespaart het gebruik van een bestaand pand op de bouw van een nieuw gebouw, wat zorgt voor minder afval en uitstoot van broeikasgassen.

Vindkracht13 kiest er dus bewust voor om duurzaam te ondernemen en haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Door te kiezen voor een deelgebouw en het hergebruik van een bestaand pand, draagt het bedrijf bij aan een meer duurzame samenleving en een gezondere planeet voor toekomstige generaties.

Op dit moment worden de sustainable goals (opgesteld wereldwijd) vertaald in alle werkprocessen van Vindkracht13. Het streven is om vanaf 2024 volledig duurzaam te kunnen werken.