OpenMinded

Open minded is een term die wordt gebruikt om iemands bereidheid en vermogen te beschrijven om nieuwe ideeën, perspectieven en ervaringen te accepteren en te overwegen, zonder vooroordelen of oordeel. Een open minded persoon staat open voor nieuwe kennis en inzichten, is nieuwsgierig en flexibel en kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Vindkracht13 heeft een test ontwikkeld om de mate van open minded zijn van potentiële partners en klanten te meten. Deze test bevat vragen die de deelnemer vragen om hun opvattingen en reacties op verschillende situaties te beschrijven. De antwoorden worden vervolgens geëvalueerd op verschillende dimensies, zoals nieuwsgierigheid, tolerantie, flexibiliteit en openheid voor nieuwe ervaringen.

Indien je een uitnodiging hebt ontvangen om de test in te vullen en je scoort hoog op de open minded schaal, dan is de kans op een langdurige succesvolle samenwerking met Vindkracht13 tot 7x groter. Dit komt omdat open minded mensen beter in staat zijn om nieuwe ideeën te integreren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, wat cruciaal is in een snel veranderende wereld waarin innovatie en aanpassingsvermogen van essentieel belang zijn voor succesvolle samenwerkingen.

Wij selecteren onze klanten dus op basis van mindset. Niet op basis van branche, omvang of omzet.